Cztery filary sukcesu: DUŻO

Cztery filary sukcesu: DUŻO

Tym razem proponuję zabawę w akronimy. Szukając podstaw sukcesu biznesowego i osobistego wpadłem, przypadkowo, na pewien akronim, który opisuje fundamenty sukcesu. Można je zamknąć w akronimie: DUŻO. Na ten akronim składają się cztery ważne elementy. Są to: Determinacja, Uważność, Życzliwość i Odpowiedzialność.
Po pierwsze Determinacja.
Determinacja inaczej wytrwałość w dążeniu do celu, nastawienie na realizację celu, wiara w to, że cel jest osiągalny i motywacja. Determinacja w połączeniu z kompetencjami jest tym co przesądzi o sukcesie. Jak ważna jest determinacja w sukcesie świadczą dziesiątki badań i eksperymentów. Zacznę jednak od bajki, jaką znalazłem w książce „Pozwól, że Ci opowiem…”, której autorem jest Jorge  Bucay (lekarz i terapeuta). Otóż jest tam bajka o dwóch żabkach, które wpadły do naczynia pełnego śmietany, jedna z nich dość szybko poddała się, druga zaś nie ustawała w wysiłkach, stale machała łapkami i po pewnym czasie ze śmietany powstało masło, które umożliwiło jej wydostanie się z pułapki. Podobny, tym razem całkiem naukowy eksperyment przeprowadzono w połowie ubiegłego wieku w USA. Replikacja tego, trzeba przyznać dość okrutnego, eksperymentu otwiera polski film edukacyjny „Szczurołap”. Chętnych zapraszam do poszukania filmu w internecie i obejrzenia pierwszej sceny. Determinacja rzecz jasna nie ogranicza się do eksperymentów ze zwierzętami, ale, przede wszystkim, wyłania się jako ważny, by nie powiedzieć kluczowy element w działaniach, które prowadzą do celu. Z całej masy badań zacytuję tylko jedno, dlatego, że jego opis znajduje się w powszechnie dostępnym archiwum wystąpień TED, a do tego jest możliwe obejrzenie tej relacji z polskimi podpisami. Dla chętnych tutaj jest link do wystąpienia, które trwa około sześć minut. Skracając opowieść o wynikach badań: właśnie determinacja, wytrwałość w dążeniu do celu była jedynym czynnikiem wyróżniającym te osoby, które odnosiły sukces od tych, które sukcesu nie odnosiły. Nie była to inteligencja (zarówno osoby inteligentne w stopniu bardzo wysokim jak i niższym odnosiły sukces), inteligencja społeczna i inne. Jedyna rzecz, która powodowała, że jedne osoby realizowały swoje marzenia i cele, była właśnie determinacja czy też wytrwałość.
Po drugie Uważność lub Uwaga.
Ten wątek jest równie obszerny i równie dobrze, a nawet chyba obszerniej, zbadany jak determinacja. Uważność jest moim ulubionym tematem mam zatem trudność, aby zamknąć jej omówienie w jednym paragrafie. Uważność, to coś więcej niż tylko otwartość na potrzeby współpracowników czy to klientów biznesowych, czy to odbiorców. To coś więcej niż wzajemne zaufanie. To także skupienie na pracy, koncentracja na tym, co się właśnie robi, pełne zaangażowanie. Właśnie umiejętność koncentracji na zadaniach, otwartość na potrzeby innych, zaangażowanie, będące składnikami uważności, są, według wielu badań, kluczowymi elementami efektywnej pracy. Jeśli jesteśmy uważni pracujemy efektywniej, bardziej kreatywnie, szybciej, w sposób lepiej zorganizowany, lepiej podejmujemy decyzje. Na każdy z tych efektów jest wiele badań potwierdzających. Daniel Goleman, światowej sławy badacz i autor wielu książek, znany chociażby z pojęcia inteligencja emocjonalna, którego jest twórcą, ostatnio zajął się tematem uwagi właśnie. W książce „Focus. Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości” cytuje wiele badań wskazujących, że właśnie jakość uwagi i uważność są kluczem do doskonałości w biznesie. Zainteresowanych odsyłam do krótkiego
filmu
na temat książki lub długiego wystąpienia na ten sam temat. Niestety obydwa wystąpienia są w języku angielskim.
Po trzecie Życzliwość.
Życzliwość to też bardzo ciekawy badawczo wątek. Ogólnie rzecz biorąc wiele badań, zwłaszcza w nurcie tzw. psychologii pozytywnej, wskazuje, że pozytywne emocje przeżywane w pracy mają kardynalne znaczenie dla kreatywności, efektywności, ale też wpływają znacząco na wyniki finansowe firmy. Nie mówiąc już o tym, że stanowią filar osobistego szczęścia. Skupmy się jednak na ten moment tylko na biznesie. Zapraszam do obejrzenia filmu (znowu nieoceniona skarbnica TED), podczas którego Chang Meng Tan inżynier z Google mówi o współodczuwaniu, życzliwości w Google i w jaki sposób te emocje budują sukces Google, w tym sukces finansowy. Życzliwi wobec siebie pracownicy, ale też życzliwość wobec klientów prowadzi w prostej linii do znakomitych efektów biznesowych. Podobnie uważa badaczka Barbara Fredrickson. Opracowała ona i gruntownie przebadała czynnik, który po polsku można nazwać „Współczynnikiem pozytywności”(positivity ratio). Chodzi w nim o to, że dla szczęśliwego życia współczynnik ten powinien wynosić 3:1 co oznacza, że na jedną przeżywaną czy okazywaną negatywną emocję powinny przypadać co najmniej trzy pozytywne. Podobnie w pracy. Badaczka ta badała okazywane emocje przez pracowników po prostu notując ile i jakich emocji spontanicznie pojawia się w pracy, niezależnie od sytuacji. Okazało się, że firmy w których pracownicy okazują częściej emocje pozytywne (właśnie przynajmniej 3:1) niż negatywne, to firmy, które szybciej się rozwijają, mają mniejsze koszty i wyższe zyski. Nawet akcje tych firm szybciej drożeją. Taka jest siła  życzliwości. Temat pozytywnych emocji w tym życzliwości zarówno w życiu osobistym jak i prywatnym w ostatnich dwudziestu latach został bardzo dokładnie przebadany. Można zatem bez wahania powiedzieć, że wzajemna życzliwość, nawet czasem naiwna, jest źródłem szczęścia osobistego i rozwoju firm. Jeśli temat współczynnika pozytywności kogoś zainteresuje, proszę kliknąć na ten link, aby obejrzeć ośmiominutowy film (niestety tylko po angielsku).
Po czwarte Odpowiedzialność.
Łatwo powiedzieć, że odpowiedzialność i podejmowanie odpowiedzialnych decyzji jest ważne. Jednak świat biznesowy ciągle się zmienia, informacje jakie mamy są niepełne. Nigdy środowisko biznesowe nie było tak bardzo skomplikowane, zmienne, niejasne. Właśnie pojawia się nowe pojęcie, nowa swoista moda – VUCA World. VUCA to akronim od angielskich słów: Volatility, Uncertainty, Ambiguity, Complexity. Jak w tej sytuacji podejmować odpowiedzialne decyzje? Pewnych odpowiedzi dostarcza krótki artykuł z bloga Harvard Business Review (niestety znowu po angielsku). Ciekawą inspiracją może też być wystąpienie Simona Sinek’a na konferencji Ted (znowu), tym razem z dostępnymi napisami w naszym języku. Niezależnie od trudności, za małego budżetu czasu, wielości różnych projektów, które toczą się równolegle, nieprzewidywalności, decyzje muszą być podejmowane i realizowane w sposób odpowiedzialny. To jest najważniejsza kwestia w biznesie.

Jarosław Chybicki

Z wykształcenia psycholog. Absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, Paryskiej Sorbony oraz wielu kursów prowadzonych w USA, Niemczech oraz Rosji. Certyfikowany instruktor Mindfulness. Autoryzowany użytkownik Leadership Development Framework we współpracy z Harthill z Anglii. Certyfikowany coach Focus Energy Balance Indicator (FEBI). Współpracuje z Meta Integral, Dana Carman Integral, Focus Leadership z USA. Członek - założyciel International Partnership for Assessment and Development. Założyciel firmy doradczej i szkoleniowej. Po sprzedaży firmy pracuje jako konsultant, coach i trener. Prowadził zajęcia m. in. na: Akademii Leona Koźmińskiego, Politechnice Gdańskiej, Uniwersytecie SWPS, Uniwersytecie Gdańskim. Autor wielu publikacji z zakresu zarządzania i przywództwa, w tym dotyczących zarządzania integralnego, zarządzania przez wartości, psychologii pozytywnej w biznesie, uważności w pracy. Napisał książkę "Skup się! Trening mindfulness dla zestresowanych pracą" oraz "Uważna fotografia". Aktywista społeczny, członek stowarzyszeń koncentrujących się na rozwoju osobistym i zawodowym. Prywatnie pasjonat fotografii.
Close Menu