Logika działania (Action logic)

Logika działania (Action logic)

Staram się promować model rozwoju człowieka dorosłego oparty o tzw. action logic, albo po polsku: logikę działania lub etap rozwoju „ja”. Co pewien czas przekonuję się, że osoby działające zgodnie z jakąś logiką nie zawsze rozumieją późniejsze logiki działania. Prawdę mówiąc wciąż szukam sposobów, aby pokazać np. ekspertom, co to znaczy być indywidualistą. Ludzie potrafią zrozumieć najczęściej tylko logikę działania nieco późniejszą, przeczuwają kolejną, ale gubią się, jeśli chodzi o logikę działania znacznie późniejszą. Czasem to niezrozumienie jest tak silne, że osoby operujące z różnych logik działania mogą być odbierane jako głupie, ezoteryczne, cyniczne, dziwaczne, a nawet posądzane o złe intencje.

Podobny kłopot miałam na zajęciach w jednej ze szkół biznesowych. Wydaje mi się, że pewien przykład, który okazał się sensowny i obrazowy właśnie podczas zajęć, może przyda się i innym osobom. Jako, że studia były dla trenerów i coachów, przykład odnosi się właśnie do tego zawodu.

Logika działania

Na czym się koncentruje? Co jest kryterium sukcesu?
Ekspert Program i godziny szkolenia, punktualność, obecność, materiały szkoleniowe, przerwy – słowem precyzyjny proces szkolenia. Kryterium sukcesu jest nabycie przez uczestników wiedzy i kompetencji, jakie są przekazywane podczas szkolenia
Zdobywca Skuteczność szkolenia czyli, czy uczestnicy potrafią wdrożyć u siebie w pracy i życiu kompetencje, czy firma zlecająca szkolenie osiąga zakładane rezultaty, czy ze szkolenia wynikają pożytki i efekty dla uczestników i firmy. Wskaźniki jakie powinny zmienić się po szkoleniu
Indywidualista Czy ludzie dobrze czują się podczas szkolenia, czy treści są zrozumiałe dla różnych osób, czy wszyscy nadążają za prowadzącym, czy dobrze się bawią i uczą. Mniej ważny jest precyzyjny przebieg programu szkoleniowego. Program można, a nawet trzeba modyfikować ze względu na specyficznych odbiorców. Zadowolenie uczestników, dotarcie do każdego osobno, dobry „przepływ” podczas szkolenia.
Strateg To wszystko co wyżej oraz to czy sam prowadzący się czegoś nauczył od ludzi, wypróbował nowe podejście do tematu, czy ludzie rzeczywiście zmieniają swoje widzenie samych siebie i świata. Jak dobre relacje z ludźmi i między ludźmi powstały. Dobra zabawa, próbowanie nowych ćwiczeń, technik, szlifowanie własnego stylu, zabawa. Wszystko co powyżej i poczucie spełnienia. Samego siebie i innych.

 

 

Zachęcamy do zakupu kursu, dzięki któremu poznacie lepiej siebie, swoją logikę działania: Model Rozwoju – poznaj i rozwiń swój styl myślenia i działania

 

Zdjęcie: https://pixabay.com/pl/szachy-turniej-szachowy-67660/

Beata Gralińska

Jest z wykształcenia psychologiem, trenerem grup szkoleniowych z 23-letnim doświadczeniem, a z obecnej, 13-letniej praktyki, również coachem rozwoju kompetencji osobistych i zawodowych. Jest coachem akredytowanym przez International Coach Federation na poziomie PCC (Professional Certified Coach). W Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów tworzyła programy i realizowała szkolenia w zakresie zarządzania ludźmi. Była współzałożycielem Profirmy, gdzie również jako trener uczestniczyła w projektach systemowych rozwoju kompetencji zawodowych. Od jedenastu lat prowadzi własną firmę Coaching Way, realizując długoterminowe programy coachingu indywidualnego (ok. 2000 godzin praktyki) i treningi zespołowe dla kadry menedżerskiej (ok. 1500 dni praktyki). Łącząc oba elementy prowadzi też szkolenia rozwijające kompetencje menedżerskie w oparciu o metody stosowane w coachingu, a także mentoring zarzadzania w stylu coachingowym. Koordynuje pracę trenerów, prowadzi szkolenia w Akademii Trenera Wyższej Szkoły Bankowej i staż absolwentów AT. Uczy coachingu w Akademii Coachingu Biznesowego przy Agencji Rozwoju Pomorza i na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie. Przez wiele lat mieszkała w Norwegii, podróżując i ucząc się w Kalifornii i W. Brytanii. Teraz mieszka w małej wsi Czarny Młyn nad morzem, zajmując się też treningiem koni.