Nic niezwykłego

Nic niezwykłego

Uważna fotografia nie jest poszukiwaniem czegoś niezwykłego. Nie jest poszukiwaniem w ogóle. Jest raczej odkrywaniem, tego co jest. Im bardziej zwykłe są to odkrycia, tym lepiej.

Pisze Wiligis Jaeger w książce „Fala jest morzem”:

 

W tym kontekście cytuję chętnie słowa Josefa Beuysa: „Misterium odbywa się na dworcu głównym”. Tak to jest. Bóg manifestuje się w codzienności – i tylko tam można go znaleźć. Mistrz Eckhart przedstawił tę prawdę bardzo plastycznie w prze­kornej wykładni biblijnej historii o Marii i Marcie (Kazanie 28). Nie Maria, która w zachwycie siedzi u stóp Jezusa, miała być wzorem, lecz Marta, która się krząta i obsługuje Jezusa. Marta znajduje się na duchowej drodze dalej, niż Maria. Zna doświadczenie mistyczne i przepełnia nim swoją codzienność. Natomiast Maria rozpływa się jeszcze w radościach zachwytu. Maria musi dopiero przejść przez doświadczenie oświecenia, by znów dotrzeć do codzienności, gdzie w prostych rzeczach trzeba do­świadczyć boskiej rzeczywistości. Bóg nie chce być czczony, on chce, by nim żyć. Tylko z tego powodu staliśmy się ludźmi, bo Bóg chce być w nas.

 

 

Zuzanna Horeczy

Menedżerka i organizatorka, od ponad 20 lat przedsiębiorczyni, właścicielka Mr. Bloom - firmy zajmującej się komunikacją marketingową. Doradza i realizuje projekty dla firm, urzędów, organizacji pozarządowych. Absolwentka Uniwersytetu Gdańskiego / Handel Zagraniczny / Marketing, a także Podyplomowego Studium Zarządzania i Przedsiębiorczości WSAiB w Gdyni. Członkini Forum Rozwoju Integralnego. Współorganizatorka wielu wydarzeń rozwojowych, m.in. Spotkań Integralnych. Prywatnie: pasjonują ją Himalaje, fotografia, narty i... relacje między ludźmi.
Close Menu